5. OSUTUSMÄRGID

Tagasi liiklusmärkide pealehele

511. Kiirtee. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne kiirteel liiklemise kord.

512. Kiirtee lõpp.

521. Ühesuunaline tee. Tee või sõidutee, mille kogu laiuses sõidavad sõidukid ainult ühes suunas.

522. Ühesuunalise tee lõpp.

523, 524. Sõit ühesuunalisele teele. Ühesuunalisele teele või sõiduteele sõitmise koht ja suund.

525. Ühissõidukirada. Märk kehtib raja kohta, mille kohale ta on pandud. Sõiduteest paremal olev märk kehtib parempoolse raja kohta.

526. Ühissõidukirajaga tee. Tee, millel ühissõidukid liiguvad neile eraldatud rajal vastu üldist liiklusvoolu.

527. Ühissõidukirajaga tee lõpp. Märgiga 526 tähistatud ühissõidukirajaga tee lõpp.

528, 529. Sõit ühissõidukirajaga teele. Märgiga 526 tähistatud ühissõidukirajaga teele sõitmise koht ja suund.

53. Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt.

Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi.

Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi.

Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal.

Tagasi ülesse

Tagasi ülesse

541a. Bussi- või trollipeatus.

541b. Trammipeatus.

542. Taksopeatus.

543, 544. Ülekäigurada. Tähistab reguleerimata ülekäigurada.

545, 546. Käigutunnel.

547, 548. Käigusild.

551. Tagasipöördekoht. Vasakpööre on keelatud.

552–554. Umbtee. Läbisõiduvõimaluseta tee.

555. Ootekoht. Tähistab kohta, kus kitsal teel tuleb vastusõitja läbi lasta.

556. Sobiv kiirus. Teelõigule soovitatav suurim kiirus (km/h) heades ilma- ja teeoludes. Soovitus ulatub lähima ristmikuni, ristmiku puudumisel lisateatetahvlil 821 näidatud kauguseni, kui aga märki kasutatakse koos hoiatusmärgiga, siis ohtliku teelõigu lõpuni.

557. Ristuv jalgrattatee. Tähistab ristuvat jalgrattateed või jalgratta- ja jalgteed.

561. Muutsuunaliiklus. Niisuguse teelõigu algus, mille ühel või mitmel rajal võib liiklus muutuda vastassuunaliseks.

562. Muutsuunaliikluse lõpp.

563. Sõit muutsuunaliiklusega teele.

Tagasi ülesse

Tagasi ülesse

571. Asula. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne asulas liiklemise kord.

572. Asula lõpp.

573. Õueala. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne õuealal liiklemise kord.

574. Õueala lõpp.

575a, 575b. Parkla. Märk võib osutada ka parklat, kuhu juht võib jätta sõiduki, et ümber istuda ühissõidukile.

575c. Teeninduskoha parkla.

576. Parkimiskord.

577. Parkimiskestus. Parkimiskella kasutamine on kohustuslik.

578. Tasuline parkimine.

579. Sõiduki sundteisaldus.

Tagasi ülesse

Tagasi ülesse

581. Tunnel. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne tunnelis liiklemise kord.

582. Tunneli lõpp.

583. Tööstuspiirkond.

584a. Prügimägi.

584b. Ohtlike ainete hoidla.

585a. Parvlaevasadam.

585b. Kaubasadam

585c. Jahisadam.

586a. Lennujaam.

586b. Bussijaam.

586c. Raudteejaam.

591. Stoppjoonemärk. Sõiduki peatamise koht foori keelava tule või reguleerija keelava märguande korral.

Tagasi ülesse

Tagasi ülesse

Tagasi liiklusmärkide pealehele