6. JUHATUSMÄRGID

Tagasi liiklusmärkide pealehele

611. Sõiduskeem. Näitab sõiduvõimalust, kui ristmikul on mingi pööre keelatud, või osutab lubatud sõidusuundi keerukal ristmikul.

62. Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed.

63. Suunaviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde ja kaugust nendeni. Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme.

641. Kohanimetähis. Haldusüksuse, asustusüksuse, jõe, järve vms nimi.

642. Turismiobjektitähis. Vaatamisväärsuse, looduskaitse- ja muinsuskaitseala vms nimi.

643. Eravaldusetähis. Eravalduse nimi.

644. Tee nimi. Tee (maantee, tänava) nimi.

645. Kaugusviit. Kaugus teekonnal olevate asulate või teiste objektideni (km).

646. Liikluskord. Näitab riigis kehtestatud lubatud suurimat kiirust asulas ja väljaspool asulat ning ööpäevaringset 
sisselülitatud tuledega sõitmise kohustust.

651. Kilomeetritähis.

652–655. Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele.

661. Veoauto sõidu suund. C-kategooria sõiduki, traktori, liikurmasina või neist ühega veetava autorongi soovitatav sõidusuund.

662. Ohtliku aine veo tee. Ohtlikku veost vedava sõiduki (autorongi) soovitatav sõidusuund.

663–666. Avalik üritus. Sõidusuund avaliku ürituse toimumiskohta.

671–673. Ümbersõidu skeem. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu teekond ja suund.

674–677. Ümbersõit. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suund.

681–683. Kurvisuund. Järsu või ohtliku kurvi suund.

684. Hoiatustara. Teetöö koht või teel olev takistus.

685. Hargnemiskoht. Teeharude suund märgi asukohas.

686. Ohtlik koht või teeäär. Tähistab tee vaba ristlõike küljel olevat ohtlikku takistust või sõidutee (-raja) äärt.

687. Märgiposti tähis. Lisahoiatus kohas, kus esineb orienteerumisraskusi.

688. Künnis. Tähistab künnist ja selle laiust.

Juhatusmärgi kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil.

Tagasi ülesse

Tagasi ülesse

Tagasi ülesse

Tagasi ülesse

Tagasi ülesse

Tagasi ülesse

Tagasi liiklusmärkide pealehele