1. HOIATUSMÄRGID

Tagasi liiklusmärkide pealehele

111. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht.

112. Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht.

121. Üherööpmeline raudtee.

122. Mitmerööpmeline raudtee. Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures.

123–128. Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.

131. Ristumine trammiteega.

132. Samaliigiliste teede ristmik. Juht peab andma teed paremalt lähenevale juhile. Märk panduna kattega tee ja kruusa- või pinnastee ning kruusa- ja pinnastee ristmike ette muudab need samaliigiliste teede ristmikeks.

133–135. Ristumine kõrvalteega. Kõrvaltee ristub peateega või suubub sellesse.

136. Ringristmik.

137. Foor.

138. Kaldapealne. Ees on järsk kaldapealne, kai, sõitmine tammil, kaldapealsel või järsul astangul.

141, 142. Ohtlik kurv. Järsk või piiratud nähtavusega kurv ja selle suund.

143, 144. Ohtlikud kurvid. Ohtlike kurvidega teelõik ja esimese kurvi suund.

Tagasi ülesse

Tagasi ülesse

145. Järsk lang.

146. Järsk tõus.

151. Libe tee. Ees on teelõik, mille libedus ei ole tingitud lumest ega jääst, vaid märja teekatte väikesest haardetegurist.

152–154. Ebatasane tee. Ees on teelõik, kus teekatte ebatasasused järgnevad üksteisele (152) või kus on üksik lohk (153) või kõrgem kühm, mis ei ole künnis (154).

155. Lahtine killustik. Kattega teelõik, kus rataste alt paiskuvad kivid võivad ohustada liiklejaid ja sõidukeid.

156. Ees on künnis. Tehiskõrgend vähendatud kiiruse hoidmiseks.

157. Ohtlik teepeenar.

158. Teetööd. Igasugused tööd teel või tee kõrval.

159. Ees on katteta tee. Kattega tee läheb üle kruusa- või pinnasteeks.

161–163. Teekitsend. Märgi kujutis näitab, kas tee kitseneb mõlemalt või ühelt poolt.

164. Kahesuunaline liiklus. Ees on kahesuunalise liiklusega tee.

165. Ristuv kahesuunaline liiklus. Ees on ristuv tee (sõidutee), kus ühesuunaline liiklus on muudetud kahesuunaliseks.

171. Ees on reguleerimata ülekäigurada.

172. Jalakäijad. Teelõik, kus jalakäijad liiguvad sõiduteel.

173a. Lapsed.

173b. Vanurid.

174. Ristumine jalgrattateega.

175. Suusatajad.

176. Ratsanikud.

 Tagasi ülesse

Tagasi ülesse

177. Karja üleajamise koht.

178. Metsloomad. Märgil võib olla kujutatud sellele kohale omane loom.

179. Linnud.

181. Varinguoht.

182. Külgtuul.

183. Lennukid.

184. Liiklusummik. Ees võib olla liiklusummik.

185. Jäätumisoht.

186. Muud ohud.

Tagasi ülesse

Tagasi liiklusmärkide pealehele